Menu
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz polityka cookies

 

Informacje ogólne:

 

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Piotrkowska 17/5U, 90-406 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000439831, NIP 7252063848, nr REGON 10150451500000, kapitał zakładowy 120000,00 zł, kapitał wpłacony 120000,00 zł. (wymieniony dalej jako Administrator).
 2. Polityka prywatności i polityka cookies (wymieniony dalej jako „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego https://www.apteczki.net prowadzonego przez Admnistratora.

Dane kontaktowe:

 

Adres pocztowy: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17/5U
Adres e-mail: sklep@centrumbrd.pl
Telefon: 426789100

 

Definicje:

 

 1. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Sklep – Sklep internetowy działający pod adresem https://www.apteczki.net
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep poprzez przeglądarkę internetową lub inny dostęp mobilny i korzystająca z usług i funkcjonalności oferowanych przez Administratora.

 

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Piotrkowska 17/5U, 90-406 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000439831, NIP 7252063848, nr REGON 10150451500000, kapitał zakładowy 120000,00 zł, kapitał wpłacony 120000,00 zł. (wymieniony dalej jako Administrator).
 2. Rodzaj danych, cel oraz podstawa prawna ich przetwarzania zależy od sposobu i dostępnych kanałów komunikacji z Administratorem. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących sytuacjach:

- jesteś osobą odwiedzającą Sklep internetowy.
- jesteś aktualnym klientem Sklepu internetowego.
- jesteś aktualnym lub potencjalnym dostawcą lub sprzedawcą Administratora lub pracownikiem któregokolwiek z nich.
- jesteś osobą, która zapisała się do usługi newslettera Sklepu.
- jesteś osobą, która powiązała swój profil z profilem Administratora w mediach społecznościowych (tzw. „polubienie”). 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową sklepu  prowadzonego  przez Administratora:

 

Dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku w następujących celach:

 

 1. Dane zawarte w plikach Cookies (więcej o Polityce Cookies – poniżej) przetwarzane będą na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tj. udostępnianie w sieci Internet prowadzonych przez Administratora serwisów (stron) internetowych, troska o ich bezpieczeństwo oraz gromadzenie podstawowych statystyk – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 2. Powyższe dane przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez umożliwienie odwiedzania i korzystania z serwisów (stron) internetowych Administratora.
 3. Dane zawarte w plikach Cookies są również przetwarzane na podstawie świadomej i dobrowolnej zgody użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Klientów Sklepu prowadzonych przez Administratora:

 

Dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku w następujących celach:

 

 1. Imię, nazwisko, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), dane adresowe oraz inne dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany bądź rozwiązania jakiejkolwiek umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w tym w szczególności umowy związanej ze złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym, bądź innej umowy dotyczącej usług świadczonych na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w ramach Serwisów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
 2. Imię, nazwisko, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), dane adresowe w związku z korzystaniem z Sklepu internetowego będą przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 12 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
 3. Imię, nazwisko, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail, adres Użytkownika, nr zamówienia oraz data transakcji) mogą być przetwarzane również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności:

- udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego zawartego w Serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
- prowadzenia analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu.
- prowadzenia marketingu produktów i usług przez Usługodawcę w trakcie trwania umowy zawartej z Użytkownikiem oraz badania satysfakcji klientów po realizacji umowy.
- dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z zawartych umów.

 1. Imię, nazwisko, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail) w celu zgodnym z dobrowolną zgodą wyrażoną przez Ciebie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, m.in. w przypadku zapisania się przez Ciebie do programów lojalnościowych, czy też wyrażenia zgody na udział w konkursach i akcjach marketingowych (wskazanej precyzyjnie w regulaminie dot. konkretnego konkursu lub akcji marketingowej) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych aktualnych lub potencjalnych  dostawców lub sprzedawców Administratora lub pracownika któregokolwiek z nich:

 

Dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku w następujących celach:

 

 1. Imię, nazwisko, dane kontaktowe (e-mail oraz nr telefonu), miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko – celem wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby zgłoszone przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. Imię, nazwisko, dane kontaktowe (e-mail oraz nr telefonu), miejsce pracy – celem ochrony i dochodzenia roszczeń pozostających w związku z zawartą lub umową lub żądaniem osoby zgłoszonym przed zawarciem umowy, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. Imię, nazwisko, dane kontaktowe (e-mail oraz nr telefonu), miejsce pracy – celem spełnienia i wywiązania się przez Administratora ciążących na nim z prawnych obowiązków tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z newsletterów:

 

Dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku w następujących celach:

 

 1. Imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz inne udostępnione przez Ciebie dane – celem umożliwienia Administratorowi przekazywanie Ci treści informacyjnych w postaci newsletteru, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; Wyraziłeś swoje zainteresowanie powyższymi informacjami poprzez zapisanie się do wybranego newsletteru.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, które powiązały swój profil w mediach społecznościowych związanych z profilem Administratora:

 

Dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku w następujących celach:

 

 1. Imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa profilu na portalu oraz inne dane udostępnione przez Ciebie zgodnie z ustawieniami polityki prywatności na danym portalu – celem przetwarzania będzie informowanie o prowadzonej działalności przez Administratora oraz promowanie świadczonych przez niego usług, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. Imię, nazwisko oraz dane kontaktowe – celem dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w zakresie jakim mogą powstać ze względu Twoją aktywność w portalach społecznościowych, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  

 Długość przetwarzania i przechowywania danych osobowych:

 

 1. Dane dotyczące składanego zamówienia w Sklepie Internetowym przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania zamówienia, a także zgodnie z przepisami podatkowo-księgowymi.
 2. Dane niezbędne do wykonywania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, przetwarzane są przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przepisów podatkowo-księgowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Pozostałe dane, jeżeli przetwarzanie ich odbywa się na podstawie Twojej zgody przetwarzane są do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dokonuje się poprzez złożenie takiego żądania pod adresem e-mail sklep@apteczki.netlub poprzez przesłanie takiego żądania na adres Administratora: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17/5U. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej na podstawie udzielonej zgody.
 4. Wszelkie dane, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przetwarzane są przez czas wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Wszelkie dane, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub przez stronę trzecią, przetwarzane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie ich dalszego przetwarzania w tych celach, z przyczyn związanych z Twoją sytuacją, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw, wolności, podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Obowiązek podawania danych osobowych:

 

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody podawane są dobrowolne. Brak podania danych może skutkować jednak brakiem możliwości świadczenia usług, jeżeli zgoda jest warunkiem ich świadczenia.
 2. Dane osobowe niezbędne do zawarcia, wykonania umowy, realizacji zlecenia lub dane niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie jest dobrowolne. Brak podania danych może skutkować jednak brakiem możliwości zawarcia, wykonania umowy, realizacji zlecenia bądź podjęcia działań na Twoje żądanie.
 3. Dane osobowe niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest wymogiem ustawowym.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub przez stronę trzecią są dobrowolne. Brak podania danych może skutkować jednak brakiem możliwości realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub przez stronę trzecią.

 

Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 

 1. Dysponujesz prawem dostępu do swoich danych osobowych, obejmujące prawo do uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich oraz otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Masz prawo do usunięcia danych osobowych.
 3. Masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Masz prawo do sprostowania danych osobowych, obejmujące prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 5. Dysponujesz prawem do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa.

 

Realizacja uprawnień przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 

 1. Każda osoba fizyczna (wymieniona dalej jako „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Administratora z wnioskiem (wymieniony dalej jako „Wniosek”) o realizacje praw wskazanych w rozdziale V powyżej.
 2. Wnioski będą procedowane z uwzględnieniem przepisów RODO, co oznacza, że w przypadkach wymienionych w RODO, Wnioski mogą nie przysługiwać osobie, której dotyczą dane osobowe, albo będą realizowane za odpłatnością mającą na celu pokrycie kosztów realizacji.
 3. Wniosek należy złożyć pisząc na adres mailowy sklep@apteczki.net lub przesyłając go na adres Administratora: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17/5U.
 4. W sytuacji, gdy Administrator nie przetwarza danych osoby Wnioskującej (z wyłączeniem przetwarzania danych osobowych na potrzeby samego wniosku), Wnioskujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a jego dane zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu Wniosku, Administrator poinformuje o jego otrzymaniu Wnioskującego i zamieści taką informację w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 6. Administrator jest uprawniona do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. W przypadku braku skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których ponosi odpowiedzialność Wnioskujący, Administrator może nie zrealizować Wniosku, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 7. W przypadku wniesienia Wniosku i ewentualnej prawidłowej weryfikacji tożsamości Wnioskującego, Administrator przekazuje Wnioskującemu odpowiedź w terminie najpóźniej jednego miesiąca licząc od dnia otrzymania Wniosku. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych, gdy odpowiedź będzie wiązała się z dużym nakładem pracy po stronie Administratora, termin może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy, o czym Wnioskujący zostanie poinformowany niezwłocznie.
 8. Realizacja prawa dostępu do danych Wnioskującego polega na wskazaniu przez Administratora danych podlegających przetwarzaniu, w zakresie w jakim wniósł on żądanie oraz informacji o celu przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania), znaczeniu i przewidzianych konsekwencjach przetwarzania danych, prawie żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o źródle pozyskania danych osobowych oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto, Administrator załączy do odpowiedzi kopię danych osobowych dotyczących Wnioskodawcy w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.
 9. Skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury należy złożyć pisząc na adres mailowy sklep@apteczki.net lub przesyłając go na adres Administratora: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17/5U. Skarga rozpatrzona zostanie niezwłocznie jednak nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej doręczenia, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący zostanie również poinformowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi zostanie ponadto zamieszczona w prowadzonej przez Administratora ewidencji.

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. Dla realizacji działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach będzie wykorzystywać profilowanie. Przez profilowanie należy rozumieć zautomatyzowane przetwarzanie danych pozyskanych przez Administratora, wykonywane w celu oceny wybranych aspektów dotyczących osób fizycznych, dla przeprowadzenia ich analizy oraz przygotowaniu prognoz na przyszłość.
 2. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do tzw. Państw Trzecich) ani poza organizacje międzynarodowe.
 3. Dane osobowe będą przekazywane, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych wyżej celów przetwarzania, pracownikom i współpracownikom Administratora, jak również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi. Przekazanie danych nastąpi na podstawie umowy zobowiązującej do zachowania tajemnicy lub/i umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zobowiązującej do przetwarzania danych z zachowaniem wymagań RODO oraz Administratora. Dane będą przekazywane także organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  

Polityka Cookies:

 

 1. Sklep internetowy https://www.apteczki.net wykorzystuje pliki cookies. Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych mechanizmów w celach technicznych, analitycznych i marketingowych, w tym aby wyświetlać reklamy w innych miejscach w Internecie.
 2. Plik cookies to pliki tekstowe, które tworzone są automatycznie przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania stron www. W tych plikach zbierane są informacje o tym, jak korzystasz ze strony, co pozwala usprawnić jej działanie i dostosować wyświetlane dla Twoich treści lub zaoferować pomoc.
 3. W dowolnym momencie możesz zmienić ustawienia cookies. Odznaczenie konkretnych plików cookies będzie uznane za odwołanie zgody i oznaczało będzie, że Administrator nie przetwarza już Twoich danych w tym zakresie.
 4. Rodzaje używanych plików cookies i innych mechanizmów:

- Techniczne pliki cookies. Pliki te są niezbędne do prawidłowego działania Sklepu Internetowego. Umożliwiają one zoptymalizować stronę internetową, zapewnić Twoje bezpieczeństwo przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego, zapamiętać wyrażone przez Ciebie zgody oraz utrzymać sesję. Wyłączenie tych plików spowoduje brak działania Sklepu Internetowego.
- Analityczne pliki cookies. Pliki te służą ulepszeniu funkcjonowania Serwisów oraz mierzeniu skuteczność podejmowanych działań marketingowych. Zbierane informacje tworzą zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają zrozumieć i w jaki sposób wykorzystywany jest Serwis oraz ulepszać go.
- Marketingowe pliki cookies. Pliki te służą do dopasowywania treści i form reklam wyświetlanych zarówno w Serwis, jak i w innych miejscach w Internecie.

 1. Długość przetwarzania i przechowywania danych:

- W przypadku plików cookies sesyjnych, pliki te pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia Serwisu lub wyłączeni przeglądarki internetowej.
- W przypadku plików cookies stałych, pliki te pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

 1. Rodzaj danych zbieranych przy pomocy plików cookies:

- Pliki cookies i inne wykorzystywane przez nas podobne mechanizmy zbierają jedynie Twoje anonimowe dane statystyczne, służące do usprawnienia Serwisu oraz działań marketingowych.
- Za pośrednictwem plików cookies i podobnych mechanizmów, Serwis nie zbiera żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację. Jedyną informacją o użytkowniku, która bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP. W przypadku przekazywania przez Spółkę Twojego adresu IP niemożliwa jest Twoja identyfikacja.

 1. Zmiana ustawień plików cookies:

- W każdym czasie możesz dokonać zmiany w zakresie ustawień dotyczących plików cookies.
- Zmiana w zakresie ustawień dotyczących plików cookies możliwa jest również poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookies poszczególnych przeglądarek można znaleźć pod adresami:

 1. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
 2. Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/znajdowanie-narz%C4%99dzi-lub-opcji-internetowych-w-microsoft-edge-ad9e7a98-5a3b-d5e1-1c2f-ecf0f69efe31
 3. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
 4. Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 5. Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 6. Safarii https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

 

Postanowienia końcowe:

 

 1. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo Twoich danych osobowych w zakresie korzystania ze Serwisów możesz zgłosić na adres sklep@apteczki.net lub przesłać go na adres Administratora: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17/5U..
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji oraz Twoich danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji / danych osobowych w oparciu o podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej Polityce, dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl